Процедури

15 Октомври, 2020 - 30 Октомври, 2020

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от фоайе с площ от 2 кв. м. в клон Кърджали