Процедури

10 Януари, 2019 - 22 Януари, 2019

Процедура за отдаване под наем на недвижим имот в клон Ловеч

Недвижим имот (5 обекта) собственост на "Информационно обслужване" АД, находящ се в гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 56 и в гр. Ловеч, ж.к. „Младост“ бл. 302, вх. В, ет. 7, ап. 21.