Процедури

20 Ноември, 2020 - 07 Декември, 2020

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 56 кв.м. за производствена дейност в клон Хасково