Процедури

15 Октомври, 2020 - 30 Октомври, 2020

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение предназначено за офис с площ 104 кв.м. в клон Кърджали