Процедури

15 Октомври, 2020 - 30 Октомври, 2020

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на бивш мебелен магазин, състоящ се от 7 на брой помещения, предназначен за производствена дейност, в клон Кърджали