Процедури

27 Февруари, 2020 - 10 Март, 2020

Процедура за избор на доставчик за "Доставка на електрическа енергия при условията на свободно договаряне за "Информационно обслужване" АД и неговите клонове"