Процедури

07 Февруари, 2020 - 20 Февруари, 2020

Процедура за отдаване под наем на недвижим имот в клон Търговище

Помещение с площ 36 кв.м., предназначено за спортна зала

Прикачени файлове

Обява и документация