Процедури

31 Януари, 2020 - 11 Февруари, 2020

Процедура за доставка на нови и неизползвани хардуерни и софтуерни ресурси с цел надграждане на центрове за обработка на данни за нуждите на Информационно обслужване АД в две обособени позиции