Процедури

31 Януари, 2020 - 10 Февруари, 2020

Процедура за избор на доставчик на 10 броя лекотоварни автомобили за нуждите на "Информационно обслужване" АД