Процедури

31 Януари, 2020 - 11 Февруари, 2020

Процедура за доставка на нови и неизползвани персонални компютри за нуждите на "Информационно обслужване" АД, в три обособени позиции

Обособена позиция 1: Стационарен компютър с монитор - 435 бр.

Обособена позиция 2: Преносим компютър (максимално тегло 1.8 кг.) с монитор - 200 бр.

Обособена позиция 3: Преносим компютър (максимално тегло 1.1 кг.) с монитор - 50 бр.