Процедури

19 Декември, 2019 - 20 Декември, 2019

Процедура за отдаване под наем на недвижим имот в клон Пловдив

Помещение с площ 118,45 кв. м. предназначено за спортна зала