Процедури

26 Ноември, 2019 - 29 Ноември, 2019

Процедура за отдаване под наем на недвижим имот в клон Стара Загора

Гараж с площ 30, 98 кв. м.