Процедури

20 Ноември, 2019 - 29 Ноември, 2019

Процедура за избор на доставчик с предмет "Застраховане на имуществените и неимуществени интереси на "Информационно обслужване" АД, в това число и за доброволно здравно осигуряване на служители на дружеството" при 4 обособени позиции