Процедури

02 Октомври, 2019 - 14 Октомври, 2019

Процедура за отдаване под наем на недвижим имот в клон Търговище