Процедури

14 Август, 2019 - 23 Август, 2019

Процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот в клон Търговище