Процедури

15 Юли, 2019 - 17 Юли, 2019

Процедура за отдаване под наем на недвижим имот в клон Стара Загора

Помещение № 109-1, с обща площ 45,00 кв. м., находящо се на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 5, предназначено за производствена дейност.