Процедури

22 Април, 2019 - 02 Май, 2019

Процедура за отдаване под наем на недвижим имот в клон Хасково

Помещение предназначено за производствена дейност с площ 56 кв. м. (петдесет и шест квадратни метра), находящо се в ниското тяло на административната сграда, собственост на „Информационно обслужване“ АД – клон Хасково