Процедури

17 Април, 2019 - 02 Май, 2019

Процедура за избор на доставчик на годишна лицензна абонаментна поддръжка на ресурсите от информационната и комуникационна инфраструктура