Процедури

27 Март, 2019 - 19 Април, 2019

Процедура за отдаване под наем на паркоместа в клон Стара Загора

Осемнадесет (18) броя паркоместа, всяко с площ 12.50 кв. м., находящи се в източната част на имота, собственост на „Информационно обслужване“ АД в гр. Стара Загора.