Процедури

05 Март, 2019 - 07 Март, 2019

Процедура за отдаване под наем на недвижим имот в клон Габрово

Помещения в административна сграда, собственост на „Информационно обслужване“ АД, находяща се на адрес: гр. Габрово, ул. „Алеко Константинов” № 65.