Процедури

19 Ноември, 2018 - 30 Ноември, 2018

Процедура за избор на изпълнител за доставка на хардуерни компоненти: четци за смарт карти, смарт карти и USB токъни

„Информационно обслужване” АД обявява процедура за избор на доставчик за доставка на хардуерни компоненти: четци за смарт карти, смарт карти и USB токъни за нуждите на доставчика на квалифицирани удостоверителни услуги по следните обособени позиции:

-           Обособена позиция 1: Доставка на четци за смарт карти;

-           Обособена позиция 2: Доставка на смарт карти;

-           Обособена позиция 3: Доставка на usb security token