Процедури

07 Ноември, 2018 - 13 Ноември, 2018

Процедура за отдаване под наем на недвижим имот в клон Габрово

Помещения, с обща площ от 473 кв.м., представляващи: машинна зала – 246 кв.м., стая №125 – 51 кв.м., стая №126 – 56 кв.м. – предназначени за производство и вентилационна – 17 кв.м., стая №119 – 20 кв.м., стая № 120 – 19 кв.м., стая №123 – 19 кв.м., стая № 127 – 45 кв.м. - предназначени за складове в административната сграда, собственост на „Информационно обслужване“ АД – клон Габрово.