Процедури

02 Ноември, 2018 - 08 Ноември, 2018

Процедура за отдаване под наем на недвижим имот в клон Бургас

Складово помещение № 5 с площ 45,00 кв.м. (четиридесет и пет кв. метра), предназначено за ателие, находящо се в административната сграда, собственост на "Информационно обслужване“ АД – клон Бургас – корпус Б на сутеренен етаж.