Процедури

17 Октомври, 2018 - 19 Октомври, 2018

Процедура за отдаване под наем на недвижим имот в клон Габрово

Процедура за отдаване под наем на помещение, с площ от 16 кв. м. (шестнадесет квадратни метра), предназначено за офис, в административната сграда, собственост на „Информационно обслужване“ АД – клон Габрово, на адрес: гр. Габрово, ул. „Алеко Константинов” № 65, партер.