Мисия

Да работим за изграждане на електронното управление в България

Компанията има екип с над 300 висококвалифицирани програмисти, комуникационни специалисти, системни администратори и сервизни инженери. Дружеството има перфектна клонова структура, покриваща всички областни градове в България.

Вече над 15 години „Информационно обслужване“ АД е основен партньор на държавни институции в изпълнението на ключови ИТ проекти с Министерство на финансите, Национална агенция за приходите, Агенция „Митници”, МРРБ, общински администрации, съдилищата и др.

Компанията е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България.

Дружеството инвестира в своите служители и тяхното професионално развитие, като осигурява високотехнологична среда, подходящи сертификационни обучения и практическа професионална реализация за всички свои специалисти.

„Информационно обслужване“ АД е сред лидерите на българския ИТ сектор в областта на системната интеграция на информационни системи в централната и местните администрации, разработката, внедряването и поддържането на нови технологични решения.

Ние сме партньор на водещи световни ИТ производители и доставчици.

Визия

Да бъдем единен системен интегратор на държавната администрация

История

Историята на „Информационно обслужване“ АД започва през 1970 г. със създаването на Държавно стопанско обединение МОСИ. През 1974 г. обединението се трансформира в Научно-производствено обединение „Автоматизация“. Три години по-късно, през 1977 г., е създаден Комитетът по единната система за социална информация (КЕССИ), който интегрира статистическата дейност в държавата и Единната система за социална информация (ЕССИ).

На базата на КЕССИ, през 1984 г. е създаден Комитет за социална информация (КСИ), от който през 1986 г. е изградено Стопанско обединение „Информационно обслужване“. През следващите години „Информационно обслужване“ се преобразува първо в държавна компания, след това в еднолично акционерно дружество (ЕАД) с държавно участие, а през 1997 г. придобива сегашния си статут „Информационно обслужване“ АД.

Качество

В компанията има внедрена и сертифицирана Интегрирана система за управление по стандартите:

  • ISO 9001:2015 – за управление на качество
  • ISO/IEC 27001:2013 – за управление на информационната сигурност
  • ISO/IEC 20000-1:2011 – за управление на предоставяните ИТ услуги

Политика по управление

Нашият екип

 

Ренета К. Петкова

Специалист

Росица Пеева

Ръководител отдел „Човешки ресурси“

Работата и общуването с различни хора е удоволствие за нея. Росица организира и извършва всички дейности, свързани с управлението на човешките ресурси на дружеството.

Веселина Скумова

Мултимедиен дизайнер

Печатни рекламни материали, уебдизайн, компютърна анимация и представяне. Веселина се занимава и с фотография, както за професионални цели така и за удоволствие. Харесва работата в екип и проекти с обществено значима насоченост. Работи с Microsoft Office, Visual Basic, Adobe Creative Suite, CorelDraw, HTML, CSS и др.

Зорница Лазарова

Одитор

Осъществява дейностите по вътрешен одит на всички структури, политики, програми, дейности и процеси в Дружеството, за съответствие с вътрешните нормативни актове и изискванията на Интегрираната система за управление на качеството, информационната сигурност и ИТ услугите.

Стамо Петков

Главен разработчик

Нуждае се от още сървъри...

Димитър Владимиров

Консултант САП

Отто Бакалов

Главен системен администратор

Иван Божанов

Главен програмист

Мая Ванева

Ръководител финансов отдел

Осъществява дейностите по вътрешен одит на всички структури, политики, програми, дейности и процеси в Дружеството, за съответствие с вътрешните нормативни актове и изискванията на Интегрираната система за управление на качеството, информационната сигурност и ИТ услугите.

Пенка Борисова

Ръководител отдел „Правен“

Деан Драганов

Системен администратор

Системен администратор - защото дори разработчиците се нуждаят от герои!

26

Клона във всички областни градове в страната.

над 300

Висококвалифицирани специалисти.

45 г.

Над 45 години сме лидер в доставянето на ИКТ услуги в публичния сектор.

ISO 9001:2008 за управление на качеството.

ISO/IEC 27001:2013 за управление на информационната сигурност.

ISO/IEC 20000-1:2011 за управление на предоставяните ИТ услуги.

Партньори

с водещи глобални ИТ компании, ние предоставяме на нашите клиенти последно поколение информационни и комуникационни технологии и услуги.