Мисия

Да работим за изграждане на електронното управление в България

Компанията има екип с над 300 високо-квалифицирани програмисти, комуникационни специалисти, системни администратори и сервизни инженери. Дружеството има перфектна клонова структура, покриваща всички областни градове в България.

Вече над 15 години „Информационно обслужване“ АД е основен партньор на държавни институции в изпълнението на ключови ИТ проекти с Министерство на финансите, Национална агенция за приходите, Агенция „Митници”, МРРБ, общински администрации, съдилищата и др.

Компанията е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България.

Дружеството инвестира в своите служители и тяхното професионално развитие, като осигурява високо-технологична среда, подходящи сертификационни обучения и практическа професионална реализация за всички свои специалисти.

„Информационно обслужване“ АД е сред лидерите на българския ИТ сектор в областта на системната интеграция на информационни системи в централната и местните администрации, разработката, внедряването и поддържането на нови технологични решения.

Ние сме партньор на водещи световни ИТ производители и доставчици.

Визия

Да бъдем единен системен интегратор на държавната администрация

История

Историята на "Информационно обслужване" започва през 1970 г. със създаването на Държавностопанско обединение МОСИ. През 1974 г. обединението се трансформира в Научно-производствено обединение "Автоматизация". Три години по-късно, през 1977 г, е създаден Комитетът по единната система за социална информация (КЕССИ), който интегрира статистическата дейност в държавата и Единната система за социална информация (ЕССИ).

На базата на КЕССИ през 1984 г. е създаден Комитет за социална информация (КСИ), от който през 1986 г. е изградено Стопанско обединение "Информационно обслужване". През следващите години "Информационно обслужване" се преобразува първо в държавна компания, след това в еднолично акционерно дружество (ЕАД) с държавно участие, а през 1997 г. придобива сегашния си статут "Информационно обслужване" АД.

Качество

В компанията има внедрена и сертифицирана Интегрирана система за управление по стандартите:

  • ISO 9001:2008 - за управление на качество
  • ISO/IEC 27001:2013 - за управление на информационната сигурност
  • ISO/IEC 20000-1:2011 - за управление на предоставяните ИТ услуги

Политика по управление

Нашият екип

 

Любомир Ангелов

Юрисконсулт

Росица Пеева

Ръководител отдел - Отдел Човешки ресурси

Работата и общуването с различни хора е удоволствие за нея. Росица организира и извършва всички дейности, свързани с управлението на човешките ресурси на дружеството.

Стамо Петков

Главен разработчик

Нуждае се от още сървъри...

Мила Стоянова

Главен експерт

Мила има стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал. Анализира информация за изготвяне на прогнози за бизнеса, следи изпълнението на бюджета чрез изготвянето на отчети по утвърдените счетоводни стандарти, както и подпомага дейностите, свързани със заплащането на труда.

Деан Драганов

Системен администратор

Системен администратор - защото дори разработчиците се нуждаят от герои!

Илиян Греков

Програмист

Илиян си пада по предизвикателствата и нестандартните решения. Харесва красивия код. Обича кафето и да кара мотора си.

Отто Бакалов

Главен системен администратор

Димитър Владимиров

Консултант САП

Зорница Лазарова

Одитор

Осъществява дейностите по вътрешен одит на всички структури, политики, програми, дейности и процеси в Дружеството, за съответствие с вътрешните нормативни актове и изискванията на Интегрираната система за управление на качеството, информационната сигурност и ИТ услугите.

Илия Горанов

Ръководител отдел - Отдел Web технологии

Носител на наградата сърдит смърф. Не обича недовършените работи, заради което често страда.

Илиян Григоров

Главен администратор САП

26

Клона във всички областни градове в страната.

над 300

Високо квалифицирани специалсти.

45 г.

Над 45 години сме лидер в доставянето на ИКТ услуги в публичния сектор.

ISO 9001:2008 за управление на качеството.

ISO/IEC 27001:2013 за управление на информационната сигурост.

ISO/IEC 20000-1:2011 за управление на предоставяните ИТ услуги.

Партньори

с водещи глобални ИТ компании, ние предоставяме на нашите клиенти последно поколение информационни и комуникационни технологии и услуги.