Новини

31 Юли, 2020

Първото полугодие на 2020 г. приключи с 35% ръст в приходите

Първата половина на 2020 г. приключи за „Информационно обслужване“ АД с приходи в размер на 20 млн. лв. Отчита се ръст от 5% в сравнение със заложеното в Бизнес плана на дружеството и 35% в сравнение със същия период на предходната година. Печалбата преди данъци е 1 млн. лв., резултатът показва ръст от 28% спрямо планираната.

Рентабилността на база печалба преди данъци е 5,2%.

През първото полугодие на 2020 г. се изпълняват дейности по действащи и сключени нови договори с клиенти, както и дейности в резултат на възлагане на „Информационно обслужване“ АД на функциите на национален системен интегратор.

Обявеното от 13 март 2020 г. извънредно положение в страната поради пандемията от Covid-19 наложи продължаване на сроковете по част от изпълняваните договори, в които се изисква изпълнение на място при възложителите. В резултат сроковете за приключване на някои договори се изместиха към второто полугодие на 2020 г.

По отношение на сравнимите проекти, приходите от услуги по разработване и поддържане на приложен софтуер и инфраструктура, от консултантски услуги, в първата половина на 2020 г. са нараснали с 28%.

news