Новини

23 Септември, 2020

Втори център за данни отваря системният интегратор на държавната администрация

Втори високотехнологичен информационен център бе открит днес в централната сграда на „Информационно обслужване“ АД.

Изграден по най-модерните технологични и конструктивни стандарти, центърът е предназначен да съхранява и осигурява безпроблемното функциониране, както на собственото оборудване, така и да предложи отлични условия за ко-локация на техника на други организации и компании.

Новото съоръжение предлага висока степен на надеждност, резервираност и непрекъсваемост. Оборудвано е с най-висок клас интегрирани системи за сигурност, в това число видеонаблюдение, контрол на достъпа, системи срещу проникване, пожароизвестяване и пожарогасене.

С начина на изграждане на новия дейта център и по-специално с разположението на кабелната му система се гарантира максимално бърза реакция за отстраняване на проблем при нужда.

При технологичните решения е постигната максимална ефективност и икономичност.

news