Новини

04 Април, 2018

Устойчиво повишаване на ефективната дейност за „Информационно обслужване“ АД през 2017

През 2017 г. “Информационно обслужване” реализира приходи в размер на 21 млн.лв., печалба 1,45 млн.лв. и рентабилност 7%.

Тези данни са в подкрепа на факта за продължаващата тенденция, стартирала през 2013 г., за устойчиво повишаване на ефективната дейност на дружеството.

С 4% е по-висок показателят ефективност на труда (месечна заработка на едно заето лице) в сравнение с бизнес плана за 2017 г. и с 9% в сравнение с предходната година.

Печалбата на едно заето лице е с 6% повече от заложените показатели в бизнес плана за 2017 г. и с 5% в сравнение с предходна година.

За петгодишен период (2013-2017 г.) се отчита тенденция на нарастване на приходите и печалбата на едно заето лице, увеличаване на средната работна заплата и намаление на броя служители.

Показателите за ефективност на труда и печалба на един служител бележат ръст от 20%. Средната заплата за периода нараства с над 30%, а броя служители, заети в компанията намалява с 11%. Намалението на числеността на състава е в резултат на оптимизиране на процесите по административно обслужване в дружеството чрез тяхното централизиране. Средствата се пренасочват за възнаграждения на служители с ключови компетенции и привличане на нови висококвалифицирани експерти към екипа на компанията.

„Информационно обслужване“ е специализирано в изграждането и поддръжката на информационни системи с национално значение. Сред новите договори, спечелени и изпълнявани през 2017 г. са тези за наблюдение и управление на информационно-комуникационната инфраструктура на Министерство на външните работи; модернизация на Интернет портала на МВР; изработване и техническа поддръжка на интернет сайт и мобилно приложение за нуждите на Министерство на българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018; за компютърна обработка на данните от изборите за народни представители.

През 2017 г. компанията премина успешно одит, който оценява съответствието на доставчика на квалифицирани удостоверителни услуги съгласно Регламент (ЕС) № 910/2014 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на Съвета за електронната идентификация и удостоверителни услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар (eIDAS). Този документ, издаден от френския сертифициращ орган LSTI SAS, е поредно потвърждение за европейското ниво на предлаганите от „Информационно обслужване“ услуги.

 

„Информационно обслужване” АД е сред лидерите в областта на предоставянето на високотехнологични услуги в ИКТ сектора в България.

Компанията е специализирана в изграждането, развитието и поддръжката на информационни системи с национално значение. Сред тях са информационните системи на МВнР, системата за управление на приходите от местни данъци и такси, основните информационни системи на НАП, в т.ч. и публичните услуги на агенцията, системите на МФ и Агенция „Митници“. Дружеството е технологичен партньор на ЦИК.

news-picture