Кариери

Старши Разработчик софтуер - Пловдив

Дата на валидност на обявата:

Вашите отговорности: 

 • Разработва приложения, спазвайки дефинираните интерфейсни рамкови условия в организацията;
 • Разработва и поддържа програмни продукти и бази данни;
 • Избира и съставя точните алгоритми за програмиране, тестване, отстраняване на грешки;
 • Анализ, проектиране и разработка на нови функционалности в съответствие с предварително зададени спецификации;
 • Поддържане и подобряване на вече съществуващи функционалности в съответствие с предварително зададени спецификации;
 • Разработва програмни решения въз основа на текущи задания и искания от клиенти и отговаря за реализацията и проследяването им;
 • Определя хардуерните и софтуерните изисквания за използване на новия софтуерен продукт;
 • Участва във внедряването на програмните продукти и отстраняването на възникнали проблеми;
 • Обучава потребителите на програмните модули и програми и ги консултира;
 • Участва в екипни проекти и задания в програмирането.

  Вашият профил:

 • Задълбочени познания в Java технологии (JSF, Richfaces, Primefaces, Swing, JEE, Java servlets, JSP, Java EL) и минимум 3 години професионален опит;
 • Висше образование - бакалавър или магистър в сферата на Софтуерното инженерство и Информационни технологии;
 • Владеене на Eclipse или NetBeans;
 • Минимум 3 години професионален опит с SQL;
 • Задълбочени познания по администриране Apache Tomcat web server и Jboss Wildfly/AS;
 • Готовност за разработване на креативни и иновативни решения в програмирането;
 • Проактивност, инициативност и нагласа за даване на предложения за решение;
 • Владеене на Английски език;
 • Опит в изграждане на графични потребителски интерфейси ще се счита за предимство;
 • Логическо и аналитично мислене, внимание към детайла;
 • Желание и амбиция за развитие в IT областта;
 • Отговорност и организираност;
 • Умения за работа в екип;
 • Способност за преобразуване на нуждите на клиентите в подходящи решения;
 • Способност за работа в динамична среда.

Ние Ви предлагаме:

 • Работа по дългосрочни проекти за разработка и усъвършенстване на информационни системи от национално значение;
 • Възможности за повишаване на квалификацията;
 • Работа в екип с водещи специалисти;
 • Възможности за професионално израстване;
 • Социален пакет.

Ако проявявате интерес към тази позиция, моля изпратете CV на [email protected] . Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.