Кариери

Приложен администратор - Пловдив

Дата на валидност на обявата:

Вашите отговорности: 

 • Внедряване и администриране на развойни среди, средства за проектиране и управление на процесите по създаване, внедряване и поддръжка на софтуерни системи и продукти;
 • Внедряване и администриране на различни операционни системи, бази данни и приложен софтуер;
 • Опит във внедряване и администриране на автоматизирани управленски и информационни системи;
 • Инсталация, администрация и поддръжка на Windows и Linux базирани сървъри и работни станции;
 • Поддръжка на софтуерни приложения;
 • Осигуряване качество на услугите, предоставяни от компанията;
 • Архивиране и възстановяване на информация;
 • Наблюдение и управление на системните ресурси.

  Вашият профил:

 • Висше образование в областта на ИТ или телекомуникации;
 • Задълбочени познания в областта на Linux OS (Centos, Debian);
 • Познания за основните мрежови технологии и протоколи (VLAN, DNS, DHCP, Routing);
 • Умения за конфигуриране и поддръжка на Apache/Nginx, MySQL/PostgreSQL, Postfix, Dovecot;
 • Опит с поддръжката на Windows/Linux базирани работни станции;
 • Опит с Apache Tomcat web server и Jboss Wildfly/AS;
 • Познание и опит с база данни;
 • Владеене на Английски език;
 • Желание и амбиция за развитие в IT областта;
 • Комуникативни умения, организираност, аналитично мислене, коректност;
 • Умения за работа в екип;
 • Способност за работа в динамична среда.

Ние Ви предлагаме:

 • Работа по дългосрочни проекти за разработка и усъвършенстване на информационни системи от национално значение;
 • Възможности за повишаване на квалификацията;
 • Работа в екип с водещи специалисти;
 • Възможности за професионално израстване;
 • Социален пакет.

Ако проявявате интерес към тази позиция, моля изпратете CV на [email protected] . Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.