Кариери

ИТ координатор

Дата на валидност на обявата:

Вашите отговорности: 

 • Подпомагане на екипите по проектите в цялостното организиране, координиране и изпълнение на задачите.
 • Запознаване с различните етапи от процеса на разработка на софтуер
 • Запознаване с дейностите по поддръжка, изпълнявани в Дружеството
 • Поддръжка на софтуерни приложения и системи собственост на дружеството;
 • Идентифициране на проблемите на клиента и обновяване на получената информация от тях
 • Анализиране на потребителски заявки, предприемане на подходящи действия, предлагане на подобрения;
 • Извършване на отдалечена ИТ поддръжка при разрешаване на инциденти
 • Подпомагане на клиента в процеса по разрешаване на проблеми;
 • Подготовка и изготвяне на необходими справки и отчети по време на изпълнението и поддръжката на проектите
 • Осигуряване на обратна връзка за използваните продукти на Дружеството от клиентите
 • Консултиране, обслужване на клиенти според вътрешно фирмените стандарти;
 • Провеждане на системно тестване, за да се гарантира качеството на работа и поддръжка;
 • Тестване на нови функции и версии на системите;
 • Работа в тясно сътрудничество с колегите от екипа, за да спомогне за подобрението на приложенията и за разрешаване на възникнали софтуерни проблеми,
 • Провеждане на потребителски обучения в групи и индивидуално, когато е необходимо;

  Вашият профил:

 • Висше образование - бакалавър или магистър.
 • Логическо и аналитично мислене, внимание към детайла.
 • Желание и амбиция за развитие в IT областта.
 • Много добри компютърни умения
 • Умения за работа в екип
 • Интерес към разследването и разрешаването на различни софтуерни проблеми
 • Внимание към детайла и способност за приоритизане на задачите
 • Способност за преобразуване на нуждите на клиентите в подходящи решения;
 • Способност за работа в динамична среда;

Ние Ви предлагаме:

 • Работа по дългосрочни проекти за разработка и усъвършенстване на информационни системи от национално значение;
 • Възможности за повишаване на квалификацията;
 • Работа в екип с водещи специалисти;
 • Възможности за професионално израстване;
 • Социален пакет;

Ако проявявате интерес към тази позиция, моля изпратете CV на [email protected] . Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.