Кариери

Инженер хардуер - клон Враца

Дата на валидност на обявата:

Вашите отговорности:

 • Отговаря за текущото поддържане и ремонт на компютри и периферни устройства към тях, сървъри, банкомати, копири, и др. офис техника;
 • Използва/работи с някои от мрежовите операционни системи – WINDOWS, Linux;
 • Работи с офис продуктите MS Office;
 • Спазва технологията на работа и организацията на труда;
 • Координира и следи за правилното и срочното изпълнение на сервизните заявки;
 • Изготвя отчети и справки за извършената работа в сервиза;
 • Изгражда база данни за сервизната дейност на клона;
 • Следи за новостите в информационните технологии и ги прилага в работата си;
 • Участва в проектиране и изграждане на СКС и пускането им в експлоатация;
 • Инициира решения за усъвършенстване и обновяване на компютърна, комуникационна техника и хардуерни компоненти;
 • Участва в комисии по извършване на инвентаризации на техниката;

Вашият профил:

 • Познаване на съвременните технологични хардуерни решения и тенденции;
 • Опит в асемблиране интегриране, поддържане на широк спектър компютърни конфигурации от среден и висок клас;
 • Основни познания по проектиране, изграждане и експлоатация на LAN и WAN;
 • Основни познания на принципите и протоколите на комуникация, както и за различните среди за предаване на данни (LAN, WAN, Wireless);
 • Задълбочени познания на технологичната инфраструктура на операционни системи, включително и на -MS Windows, Novell Netware, Linux, AIX;
 • Основни технологични познания за възстановяване на системите в случай на отказ;
 • Основни познания за управление и мониторинг на производителността на системите;
 • Задълбочени познания за системни протоколи, политики и процедури за сигурност и комуникация;

Ние Ви предлагаме:

 • Работа по дългосрочни проекти за разработка и усъвършенстване на информационни системи от национално значение;
 • Възможности за повишаване на квалификацията;
 • Работа в екип с водещи специалисти;
 • Възможности за професионално израстване;
 • Социален пакет;

За да кандидатствате по тази позиция, моля изпратете автобиография на e-mail: [email protected] . Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.