Кариери

Администратор, Информационни системи - клон Враца

Дата на валидност на обявата:

Вашите отговорности:

 • Поддържа и администрира приложни системи и софтуерни приложения.
 • Извършва дейности по възстановяване на данни след повреди.
 • Инсталира и настройва системни средства за разработка на приложно програмно осигуряване.
 • Следи, съхранява и инсталира при необходимост драйвери за системен софтуер за работа с периферна техника.
 • Участва в разработката и съпровождането на приложни системи.
 • Съставя технологични указания за работа с дистрибутивен материал, документация и настройка на техническите средства при въвеждане на приложни системи в експлоатация.
 • Участва при избора на програмни средства при разработката на приложен софтуер и курсове за квалификация в клона.
 • Разработва програми и инструкции, извършва обучение и консултации на служителите, касаещи работата с операционните системи, мрежата, приложенията и базите данни.
 • Отговаря на запитвания и извършва консултация на клиенти и служители

 

Вашият профил:

 • Висше образование - бакалавър, магистър
 • Задълбочено познаване на функционалния обхват и много добри умения за работа и администриране на MS Windows и приложенията от пакета MS Office.
 • Познаване на технологичния процес на разработване, внедряване и поддръжка на софтуерни приложения.
 • Задълбочено познаване на функционалния обхват и работата със софтуерните приложения, разработени за клиенти на дружеството или за нуждите на клона.
 • Специализирани курсове за повишаване квалификацията за работа със специализиран софтуер са предимство.
 • Сертификация от Microsoft, CISCO, LPI, IBM е съществено предимство.
 • Познаване на изискванията на Интегрираната система за управление, съответстваща на международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005.

 

Ние Ви предлагаме:

 • Работа по дългосрочни проекти за разработка и усъвършенстване на информационни системи от национално значение;
 • Възможности за повишаване на квалификацията;
 • Работа в екип с водещи специалисти;
 • Възможности за професионално израстване;
 • Социален пакет;

 

За да кандидатствате по тази позиция, моля изпратете автобиография на e-mail: [email protected] . Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.