Кариери

Експерт управление на качеството

Дата на валидност на обявата:

Вашите отговорности: 

 • Създаване на тестови планове и случаи на изпитване;
 • Тестване на софтуер за осигуряване на качеството на нови и съществуващи функции;
 • Идентифициране и регистриране на проблеми в системата за проследяване на грешки;
 • Преглед на документи с бизнес изисквания и даване на идеи за подобряване;
 • Тясно сътрудничество с разработчиците и мениджърите на проекти;

Вашият профил:

 • Най-малко 2 години опит;
 • Добро познаване на методологиите за тестване на софтуер и жизнения цикъл на разработка на софтуер;
 • Опит с бази данни;
 • Разбиране на уеб услугите и тяхната цел;
 • Силни логически и аналитични умения;
 • Умения за отстраняване на грешки;
 • Опит в тестването на уеб базирани решения;
 • Много добро владеене на английски език;
 • Отлични междуличностни и комуникативни умения;
 • Проактивност и самостоятелност;

Ние Ви предлагаме:

 • Работа по дългосрочни проекти за разработка и усъвършенстване на информационни системи от национално значение;
 • Възможности за повишаване на квалификацията;
 • Работа в екип с водещи специалисти;
 • Възможности за професионално израстване;
 • Социален пакет;

За да кандидатствате по тази позиция, моля изпратете автобиография на e-mail: [email protected] . Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.