Кариери

Финансов анализатор

Дата на валидност на обявата:

Вашите отговорности: 

 • Анализира финансовите данни на дружеството периодично и/или при необходимост;
 • Изготвя и представя на ръководството на дружеството Бизнес план – обобщен и по структурни единици;
 • Изготвя бюджети по проекти;
 • Изготвя периодичен анализ на финансовите данни на дружеството – обобщен и по структурни единици;
 • Изготвя анализ на резултатите от изпълнението на договори и проекти;
 • Консолидира и представя прогнозни данни за резултатите на дружеството;
 • Дава предложения за промени в процеса на финансов анализ, които да подобрят съществуващата отчетност;
 • Дава предложения и взема участие при изготвяне на финансови модели, формуляри и процеси;
 • Осъществява контакт с структурни единици относно събираемост на вземанията, предприетите мерки, очакван резултат, реален ефект.

Вашият профил:

 • Висше образование степен Магистър, Специалности – Финанси или Счетоводство и контрол;
 • Професионален опит на подобна позиции минимум 2 години;
 • Опит в работата с ERP система Dynamics NAV се счита за предимство;
 • Напреднало ниво на владеене на MS Office Excel;
 • Умения за организиране и управление на процеси;
 • Отговорност, организираност и инициативност при изпълнение на служебните задължения;
 • Проактивен подход към решаване на задачи и проблеми;
 • Умения за работа в динамична среда.

Ние Ви предлагаме:

 • Работа по дългосрочни проекти за разработка и усъвършенстване на информационни системи от национално значение;
 • Възможности за повишаване на квалификацията;
 • Работа в екип с водещи специалисти;
 • Възможности за професионално израстване;
 • Социален пакет;

Моля изпратете мотивационно писмо и професионална автобиография на [email protected] . Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.