Кариери

Финансов анализатор

Дата на валидност на обявата:

На тази позиция Вашите отговорности ще са:

 • Анализира финансовите данни на дружеството периодично и/или при необходимост;
 • Изготвя и представя на ръководството на дружеството Бизнес план – обобщен и по структурни единици;
 • Изготвя бюджети по проекти;
 • Изготвя периодичен анализ на финансовите данни на дружеството – обобщен и по структурни единици;
 • Изготвя анализ на резултатите от изпълнението на договори и проекти;
 • Консолидира и представя прогнозни данни за резултатите на дружеството;
 • Дава предложения за промени в процеса на финансов анализ, които да подобрят съществуващата отчетност;
 • Дава предложения и взема участие при изготвяне на финансови модели, формуляри и процеси;
 • Осъществява контакт със структурни единици относно събираемост на вземанията, предприетите мерки, очакван резултат, реален ефект.

Изискванията за длъжността:

 • Висше образование степен Магистър, Специалности – Финанси или Счетоводство и контрол;
 • Професионален опит на подобна позиции минимум 2 години;
 • Опит в работата с ERP система Dynamics NAV се счита за предимство;
 •  Oпит при анализ на матрично структурирана организация се счита за предимство;
 • Напреднало ниво на владеене на MS Office Excel;
 • Умения за организиране и управление на процеси;
 • Отговорност, организираност и инициативност при изпълнение на служебните задължения;
 • Проактивен подход към решаване на задачи и проблеми;
 • Умения за работа в динамична среда.

Ние предлагаме:

 • Много добра работна среда с млад и динамичен екип;
 • Повишаването на квалификацията чрез участие в семинари, обучения, сертификация и др;
 • Конкурентно възнаграждение, основано на конкретните умения и пакет социални придобивки;
 • Работа в динамичен и висококвалифициран екип;

За да кандидатствате по тази позиция, моля изпратете автобиография на e-mail: [email protected] . Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.