Кариери

Java програмист

Дата на валидност на обявата:

Вашите отговорности: 

- Програмиране и интегриране на софтуерни продукти и системи;

- Проектиране на бази данни, софтуерни компоненти и интерфейси;

- Извършване на функционални тестове, unit тестове, интеграционии тестове, стрес-тестове, тестове за производителност;

- Асистиране във фазата на бизнес анализ;

- Асистиране при внедряване на продуктите в реална експлоатация;

- Документиране на разработените модули, компоненти и интерфейси;

- Работа с бъгтракинг система, система за управление на проекти и софтуер за управлениe на версиите.

Вашият профил:

- Познания за работа с Java и J2EE;

- Познаване на методологии за разработка на софтуер;

- Предимство са познания в областите XML,UML, SQL, PL/SQL, JBoss, EJB, JSP, JMS, JNDI, XML, ANT, JDBC, XSLT, DHTML, HTML, CSS, Javascript, Grails 2.x, Groovy 2.h, Spring 3.x, Hibernate 3.x, GSP; - Web Services: REST (xml and json) and SOAP; - Servers: JBoss, EAP; - Databases: INFORMIX;

- Building tools: Maven and Ant;

- Предимство е опит с JDeveloper, Eclipse, SVN или друга подобна version control система, бъг тракинг система, iReport, Crystal reports, BIRT или друга система за справки.

Ние Ви предлагаме:

- Работа по дългосрочни проекти за разработка и усъвършенстване на информационни системи от национално значение;

- Възможности за повишаване на квалификацията;

- Работа в екип с водещи специалисти;

- Възможности за професионално израстване;

- Социален пакет;

- Гъвкаво работно време.

Моля изпратете мотивационно писмо и професионална автобиография на [email protected] не по-късно от 11.07.2019 г.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

А ако това не е Вашето поле за професионална изява – споделете обявата с Ваш приятел.

Всички изпратени документи ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.