Кариери

Penetration tester

Дата на валидност на обявата:

Вашите отговорности:

 • Работа с клиенти за определяне на техните изисквания и обхват;
 • Планиране и създаване на методи за проникване, скриптове и тестове;
 • Изследване и разработване на нови експлоатационни вектори, методи и инструменти;
 • Провеждане на дистанционно тестване на клиентска мрежа или тестване на място на тяхната инфраструктура, за да се разкрият слабостите в сигурността;
 • Симулиране на пробиви в сигурността, за да се тества относителната сигурност на системата;
 • Създаване на доклади и препоръки от вашите констатации, включително непокрити проблеми със сигурността, ниво на риск и други наблюдения върху целите;
 • Консултиране на методи за коригиране или намаляване на рисковете за сигурността на системите;
 • Представяне на своите констатации, рискове и заключения пред ръководството и други заинтересовани страни;
 • Мисли за въздействието на „атаката“ върху бизнеса и потребителите му;
 • Разбира как недостатъците, които идентифицира, могат да повлияят на бизнеса или бизнес функция, ако не са отстранени.

 

Вашият профил:

 • Добро познаване на мрежовите протоколи;
 • Добро познаване на рамките за разработване на софтуер;
 • Добро познаване на схемите и механизмите за разрешаване;
 • Опит със специализирани инструменти за сигурност като BurpSuite, Metasploit, скенери за уязвимост и др .;
 • Добро разбиране на най-добрите практики за проектна документация, проследяване на качеството и докладване;
 • Разработката на софтуер / опитът в администрирането на системи е предимство;
 • Съответното сертифициране в областта е предимство;
 • Силна / напориста / активна писмена и вербална комуникация.

 

Ние ви предлагаме:

 • Работа по дългосрочни проекти за разработка и усъвършенстване на информационни системи от национално значение;
 • Възможности за повишаване на квалификацията;
 • Работа в екип с водещи специалисти;
 • Възможности за професионално израстване;
 • Социален пакет.

 

За да кандидатствате по тази позиция, моля изпратете автобиография на e-mail: [email protected] . Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.