Кариери

„Информационно обслужване“ АД е една от най-големите ИКТ компании в България. Екипите ни разработват и поддържат част от най-критичните информационни системи в държавата. Ние разработихме голяма част от електронните услуги, които обслужват милиони граждани и организации всеки ден.

Нашите решения:

 • Местни данъци и такси – над 200 общински администрации с обслужване на над 5 000 000 местно население
 • Системно и комуникационно осигуряване в над 300 различни точки на територията на страната
 • Обслужване на над 500 комуникационни устройства и над 400 комуникационни линии
 • Администриране и поддръжка на над 10 000 работни станции и над 600 сървърни конфигурации с критична функционалност
 • Обслужване на националната система за управление на приходите и ГРАО: над 200 000 декларации се подават всеки месец към системата на НАП
 • Първият доставчик на електронен подпис в България
 • Разработена система за електронно обучение на държавните служители

 

Какво предлагаме на нашите колеги

 • Работа по дългосрочни проекти за разработка и усъвършенстване на информационни системи от национално значение
 • Възможности за повишаване на квалификацията – вътрешни и външни обучения, посещения на специализирани конференции, явявания на изпити за професионална квалификация, инвестиции за подпомагане дипломирането от университета, менторство на стажанти и други
 • Работа в екип с водещи специалисти
 • Възможности за професионално израстване
 • Възможности за работа от офисите на компанията във всички 27 областни градове в страната

 

 

Вижте нашите свободни позиции в момента: