Процедури

31 Януари, 2019 - 12 Февруари, 2019

Процедура за отдаване под наем на недвижим имот в клон Благоевград

Помещение с площ 65,70 кв.м., находящо се на партерен етаж в административната сграда, собственост на „Информационно обслужване“ АД – клон Благоевград