Процедури

29 Януари, 2019 - 08 Февруари, 2019

Процедура за избор на доставчик

на нови и неизползвани хардуерни и софтуерни ресурси с цел надграждане на центрове за обработка на данни, с локации „Л. Станчев“ № 11 и „П. Волов“№ 2, за нуждите на „Информационно обслужване“ АД“