Процедури

15 Януари, 2019 - 18 Януари, 2019

Процедура за отдаване под наем на недвижим имот в клон Шумен

Помещение № 205 с площ 18,00 кв. м. (осемнадесет квадратни метра), находящо се на втори етаж в административната сграда на „Информационно обслужване” АД - клон Шумен.