Новини

31 Октомври, 2017

„Информационно обслужване“ АД отчита ръст на приходите в края на септември от 26% спрямо миналата година

„Информационно обслужване“ АД отчита реализирани приходи в размер на 15 533 хил. лв. в края на третото тримесечие на 2017 г., като това е с 26 % повече спрямо периода януари-септември миналата година. Това води до печалба преди данъци от 1 млн. 700 хил. лева.  

Дружеството бележи увеличение на приходите в съпоставка със заложените цели в Бизнес плана с 980 хил. лева, което представлява 7%. Показателят за общия размер на разходите за дейността, до края на месец септември, е намалял с 3% спрямо планирания за годината.

Показателите са резултат от сключени нови договори през изминалите девет месеца от годината, както и от продължаващото изпълнение на дейности по договори, сключени в края на миналата година.

„Информационно обслужване” е сред технологичните лидери в областта на предоставянето на високотехнологични услуги в ИКТ сектора в България.

Компанията е специализирано в изграждането, развитието и поддръжката на информационни системи с национално значение, сред които информационната система за управление на приходите от местни данъци и такси, основните информационни системи на НАП, вкл. и публичните услуги на агенцията, системите на МФ и Агенция „Митници“ и технологичен партньор на ЦИК.

news