Новини

02 Октомври, 2017

Удостоверителните услуги на „Информационно обслужване“ АД покриват европейските стандарти

На 02.10.2017 г., една от най-големите ИКТ компании в България официално получи сертификат за успешно преминат одит, който оценява съответствието на доставчика на квалифицирани удостоверителни услуги съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 910/2014 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година. Този документ, издаден от френския сертифициращ орган LSTI SAS, е поредно потвърждение за европейското ниво на предлаганите от дружеството услуги.

Сертификатът бе връчен в официална церемония на Изпълнителния директор на „Информационно обслужване“ АД от представител на LSTI SAS.

Така дружеството добави и нова услуга в портфолиото си – ИЗДАВАНЕ НА КВАЛИФИЦИРАНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПЕЧАТ.

Всички услуги, включени в обхвата на новия сертификат са:

  • Издаване на квалифицирани удостоверения за квалифицирани електронни подписи;
  • Издаване на квалифицирани удостоверения за квалифицирани електронни печати;
  • Издаване на квалифицирани удостоверения за автентичност на уеб сайт;
  • Издаване на квалифицирани удостоверения за квалифицирани електронни времеви печати;
  • Издаване на квалифицирани удостоверения за усъвършенствани електронни подписи;
  • Издаване на квалифицирани удостоверения за усъвършенствани електронни печати.
news