Подаване на сигнали

Системата за обратна връзка на Информационно обслужване АД дава възможност да изложите вашите оплаквания и предложения.

Информация за подателя

Код за сигурност