Контакти

Национален контактен център:

0700 14 220

Централно управление адрес:

София 1504, ул. “Панайот Волов” №2
Телефон: 02/9420 340; Факс: 02/943 66 07
E-mail: office@is-bg.net

Обратна връзка

Клонова мрежа