Кариери

Старши системен администратор

Дата на валидност на обявата:

За разширяването на своя екип в гр. София, „Информационно обслужване“ АД търси да назначи Старши системни администратори

 Функции: 

 • Инсталиране, конфигуриране и управление на функционалности, вградени в Windows Server 2012/2016;
 • Опит с локални и сървърни решения за съхранение, включително конфигуриране на дискове и томове, дедупликация на данни, висока наличност, възстановяване след бедствия, директни пространства за съхранение и решения за отказоустойчивост;
 • Управление на Hyper-V;
 • Инсталиране, конфигуриране и управление на DNS, DHCP и IPAM;
 • Управление на услуги за отдалечен достъп като VPN и RADIUS;
 • Познаване на технологиите за създаване, конфигуриране и управляване на SAN мрежи; 

Необходими са експертни знания в: 

 • Windows Server 2012/2016
 • DFS
 • Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Групови правила (GPO)
 • Active Directory Certificate Services (AD CS), Active Directory Federations Services y (AD FS), Active Directory Rights Management Services (AD RMS) и Web Application proxy
 • Защита на среда изградена с Windows Server 2012/2016
 • Мрежови протоколи Ethernet, IP, TCP, UDP, FC, FCoIP и iSCSI
 • Работа с PowerShell

 

За предимства се считат: 

 • Позитивна нагласа
 • Отлични комуникативни умения
 • Умение за работа в екип
 • Сертификат MCSE
 • Сертификат LPIC
 • Умение за работа с Linux базирани операционни системи (Red Hat, SuSE, CentOS, Debian и/или UBUNTU)
 • Възможност за работа при ненормирано работно време

 

Компанията Ви предлага: 

 • Конкурентно възнаграждение, основано на конкретните умения и отдадеността към работата
 • Възможност за професионално и личностно израстване
 • Работа с нови технологии в широкомащабни проекти
 • Да се присъедините към екип от висококвалифицирани професионалисти
 • Мотивационен пакет 

 

Ако тази кариерна възможност ви интересува, изпратете CV и актуална снимка на [email protected] най-късно до 22.04.2019 г. Ще се свържем само с одобрените кандидати. 

Всички изпратени документи ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.